K. Steenokkerzeel Vlug-Op
Club 2660

Pers en Media

Laatste aanpassing: 25 apr 2021

Persbericht kunstgrasveld en 80 jarig bestaan KSVO

 

KSVO huldigt nieuw kunstgrasveld in en viert 80-jarig bestaan

Op zaterdag 27 augustus 2017 wordt het kunstgrasveld van voetbalclub Steenokkerzeel (K.S.V.O.) officieel geopend en viert de club tevens haar 80-jarig bestaan. Om 14 uur staat een receptie gepland in de voetbalkantine van KSVO (Damlaan) waarop alle inwoners welkom zijn. Om 16 uur volgt een galawedstrijd tegen de beloften van KV Mechelen om het terrein feestelijk in te huldigen.

De aanleg van het kunstgrasveld kadert in het gemeentelijk project om de verouderde site ‘Den Dam’ een opfrisbeurt te geven. De 1ste stap is nu gezet en later volgen de opbouw van de nieuwe kleedkamers voor tennis en voetbal, de aanleg van extra parking en bijkomende werken die de omgeving moeten verfraaien. Ook de petanqueclub zal een plaatsje krijgen op ‘Den Dam’.

Voorzitter Emile is blij met de 1ste stap in het project: “Er moest iets gedaan worden. K.S.V.O. verblijft ruim 35 jaar op deze site. Buiten wat opsmukwerken aan de kleedkamers de laatste 20 jaar, zijn er alleen maar ‘losse’ plannen geweest om de site aan te passen. Er werd er ook een hele tijd van een verhuis gesproken, die uiteindelijk niet doorging. De club is blij dat ze deze schitterende locatie blijft behouden en dat de gemeente werk maakt van vernieuwing. De K.S.V.O.-familie is opgetogen met deze aanpassingen en iedereen kan nauwelijks wachten om gebruik te maken van de nog te bouwen kleedkamers. De tevredenheid is alvast groot over het kunstgrasveld dat ontegensprekelijk een voordeel is voor onze club en in het bijzonder voor onze jeugdploegen. De laatste maanden is het dossier in een stroomversnelling gekomen en de wederzijdse werking tussen de gemeente en de club is optimaal verlopen waarvoor onze oprechte dank. De geleverde inspanningen zijn niet te min geweest en de club gaat er van uit dat deze inspanningen een verlengstuk krijgen om binnen afzienbare tijd het hele project met succes te kunnen afsluiten. Hoop doet leven. Bedankt Gemeente Steenokkerzeel.“, aldus de voorzitter.

Ook schepen van sport Geert Laureys is blij dat er eindelijk schot in het dossier komt. “Met het synthetisch veld is alvast een 1ste stap gezet in het project ‘Den Dam’. Vermits we eerst een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan én een RUP moeten laten goedkeuren, nemen de administratieve afwikkelingen en het verkrijgen van de nodige positieve adviezen enige tijd in beslag. Op de gemeenteraad van september wordt normaal gezien het RUP voor deze zone goedgekeurd en kunnen we verder met de uitwerking van de site. Niet alleen de voetbalclub zal nieuwe kleedkamers krijgen, ook de tennisclub en de petanqueclub gaan we betrekken in dit dossier, zodat het een win-win voor alle partijen wordt.”