K. Steenokkerzeel Vlug-Op
Club 2660

Jeugdwerking

We geloven er sterk in dat naast de wekelijkse begeleiding van de trainers en afgevaardigden een sterke omkadering nodig is om het gewenste spelplezier en leerdoelstellingen te bereiken.

Onze doelstelling is eerst en vooral gericht op het verhogen van de kwaliteit van de jeugdspelers individueel en als ploegen, zonder het spelplezier en de familiale sfeer te verloochenen. Daarnaast is het de betrachting om door een verbeterde opleiding een aanzuigeffect te creëren en zo het ledenaantal te verhogen, zodat in de toekomst steeds elke leeftijd met 1 of meerdere ploegen kan aantreden. Om dit te bereiken hebben we na een reorganisatie de volgende structuur uitgewerkt:

Patrick en Ludwig zijn de vertegenwoordigers vanuit het bestuur van de club om de brug te bouwen tussen algemeen bestuur en jeugdbestuur. Daarnaast adviseren zij de jeugdcel op regelmatige basis en zorgen zij voor snellere besluitvorming omtrent jeugd bij het bestuur.

Omdat we de jeugd nog meer structureel en van nabij willen opvolgen zijn Steffi en Christophe respectievelijk verantwoordelijk voor onder- en bovenbouw. Steffi is dus het eerste aanspreekpunt voor ouders bij de groepen U6-U9 en Christophe bij de groepen U10-U15. Daarnaast voeren zij voor hun groepen de communicatie in samenspraak met de trainers en afgevaardigden en volgen zij op regelmatige basis de voortgang op van deze groepen, bespreken deze met de trainers en de jeugdcel.

Om te zorgen dat het overzicht bewaard wordt en toe te zien op de visie en verdere uitbouw van onze jeugdwerking neemt Rudi een algemene coördinerende rol op om iedereen binnen de jeugdwerking (jeugdcel, trainers en afgevaardigden) optimaal te kunnen laten functioneren.

Samen mét alle spelers, ouders, familie, vrienden en het bestuur wensen we de jeugdwerking structureel naar een hoger niveau te tillen en voor nog meer plezier en beleving te zorgen, want vergeet niet: 'voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven'; dixit Johan Cruijff. 

 [email protected]

Begint het bij jou ook te kriebelen om onze jeugdwerking naar een hoger niveau te tillen? We zijn steeds op zoek naar mensen met een frisse kijk op voetbal die graag met ons meedenken en meewerken.

 

Missie en Visie

Laatste aanpassing: 31 januari 2021

Missie en Visie van de club ( clubniveau )

Doelstellingen

Op Sportief vlak :

Voor de eerste ploeg het behoud verzekeren in derde provinciale. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de doorstroming van eigen jeugdspelers naar de eerste ploeg.

Voor de jeugd : verhogen van de kwaliteit van de jeugdspeler, verhogen leden aantal in elke leeftijd met 1 of meerdere ploegen aantreden

Aan de Steenokkerzeelse  jeugd naast het sportieve, de mogelijkheid geven om via de sport sociale contacten te leggen met leeftijdsgenoten.

 

Op Socio-cultureel vlak :

zorgen dat de club een socio-culturele rol speelt in de gemeente met de nadruk op het Nederlandstalig karakter van de club.

 

Op financieel vlak :

Een financieel gezonde club zijn, zowel wat eerste ploeg als jeugd betreft. Er wordt een strikt financieel beleid gevoerd met zo laag mogelijk kosten en zo hoog mogelijk opbrengsten. De opbrengsten zullen alleszins dienen verhoogd te worden om de club te laten overleven. Daartoe werd een aparte cel sponsoring ( marketing ) opgestart.   

Eén van de allerbelangrijkste doelstellingen is een goede verstandhouding binnen en tussen alle geledingen van de club.

Structuur en Organisatie

 

Structuur

Binnen de structuur van K. Steenokkerzeel Vlug op  zit er een duidelijke horizontale en verticale structuur waarin de positie van de jeugdopleiding duidelijk zichtbaar is.

2 bestuursleden ( waaronder de voorzitter ) binnen de club maken deel uit van de jeugdcel van onze club. Hierdoor kan er belangrijke bijdrage geleverd worden tot de ontwikkeling en bewaking van de opleidingsvisie van onze club en de doorstroming van eigen opgeleide spelers stimuleren. Dit impliceert dat de jeugdopleiding een belangrijke functie heeft binnen de club KSVO en dan ook bijdraagt tot de realisatie van de missie van de club.

 

Standpunten inzake intern beleid :

-     de doorstroming van eigen jeugdspelers

De hoofdprioriteit binnen K. Steenokkerzeel Vlug Op is en blijft het opleiden van eigen spelers om te laten doorstromen naar het 1ste elftal en dit via van onze kwalitatieve opleiding.

Binnen de club kunnen zowel meisjes als jongens aan de slag om hun favoriete sport te beoefenen.

Verenigingsleven

K. Steenokkerzeel Vlug Op biedt een goed en gevarieerd aanbod aan van nevenactiviteiten, wat zorgt voor meer betrokkenheid bij de leden en een goede sfeer binnen de club oplevert.

Dit zoals o.a. Steakfestijn, Mosselfestijn, Wafelverkoop, Kerstmarkt, om onze club financieel te ondersteunen en een Paasstage, Voetbalkamp, Halloweenfeest, familiedag om een betere en sterkere sociale band te creëren. Tevens kunnen deze activiteiten bijdragen tot het aantrekken van potentiële leden ( vriendjes brengen vriendjes mee naar de club )   

Opvoedende en ethische waarden binnen de club

Fair play, zelfdiscipline, zijn waarden die we binnen K. Steenokkerzeel Vlug Op hoog in het vaandel dragen, we beschouwen dit niet als een doekje voor het bloeden, maar als een belangrijke visie binnen de club. Een levensstijl die we ons eigen willen maken. Hier berust een belangrijke taak bij onze trainers, begeleiders, ouders en bestuursleden.

 

Standpunten inzake extern beleid :

Samenwerkingsakkoorden met omliggende clubs

Voorlopig is hier nog geen initiatief in genomen, staat evenwel op het programma in de korte termijndoelstelling van de club.

Samenwerking met scholen

Voorlopig is hier nog geen initiatief in genomen, maar is reeds vermeld in de korte termijndoelstelling van de club.

Samenwerking met de gemeentelijke overheid

K. Steenokkerzeel Vlug Op bekwam drie seizoenen geleden de aanleg van een kunstgrasveld op ons complex Den Dam. In het voorjaar 2021 starten eveneens de werken voor de realisatie van nieuwe kleedkamers en Kantine.  Door deze toch wel grote financiële ondersteuning werkt onze gemeente in belangrijke mate mee om een  maatschappelijke meerwaarde te creëren naar onze club toe.

Deze investering brengt ook mee dat er nu de mogelijk bestaat om zomerkampen , jeugdactiviteiten via de scholen en tornooien te organiseren, wat nieuwe potentiële contacten kan opleveren, van zowel organisaties ( zie samenwerking met scholen )  als nieuwe leden.

 

Missie en visie jeugdopleiding

 

De voetbalvisie van Jeugd  K. Steenokkerzeel Vlug Op  kan worden gekenmerkt door vier aspecten :

Krachtige Leeromgeving

Speler gerichte voetbalvereniging

Voetbalopleiding volgens zoneprincipe

Opleidingsvisie Fun & Formatie

 

Krachtige leeromgeving

Door middel van een inspirerend en stimulerend leerklimaat te streven naar een interactie tussen onze jeugdtrainers en spelers. De taken en spelsituaties moeten wedstrijdgericht zijn. De jeugdspeler de kans geven om spelproblemen zelf op te lossen. Dit alles met de focus op zelfontwikkeling.

 

Speler gerichte voetbalvereniging

Goede ontvangst van de speler in en binnen de club

Eerst en vooral willen we de speler in de club op de beste manier ontvangen. Het inschrijven van een nieuwe speler, het materiële kader, onze begeleiders die de speler opvangen zijn belangrijke aspecten die we als club hoog in het vaandel dragen. Deze factoren zorgen er namelijk voor dat het kind al dan niet met plezier zijn hobby kan beoefenen binnen  K. Steenokkerzeel Vlug Op

 De jeugdopleider heeft voor ieder speler evenveel aandacht.   

Ongeacht de sociale afkomst, huidskleur of voetbalkwaliteiten hebben we binnen onze club

oog voor iedere speler die lid is van K. Steenokkerzeel vlug Op. Hierdoor willen we als club meewerken om de rechten van het kind te verdedigen en bij te dragen tot een betere integratie van iedere speler binnen onze club K.V.S.O. Een trainer die raad geeft, helpt, verbetert houdt rekening met de psychologische kenmerken van iedere speler. Dit impliceert dat onze jeugdtrainers de nodige tijd nemen om iedere speler grondig te evalueren vóór, tijdens en na de trainingen en in functie van de kwaliteiten en gebreken individueel aangepaste oefenstof geeft. Elke jeugdspeler zal evenveel speelgelegenheid krijgen.

Op 23 maart 2014 ondertekende Jeugdopleiding K. Steenokkerzeel Vlug Op de Panathlon-verklaring.

 

Voetbalopleiding volgens zoneprincipe

We opteren binnen de jeugdopleiding voor het zonevoetbal als opleidingsfilosofie, wat dus wil zeggen, collectief positiespel bij balbezit en balverlies met als doel de tegenstander te beheersen in de ZONE, nl de zone tussen de bal en het doel en in de volledige waarheidszone. Zonevoetbal is een spelconcept en geen spelsysteem met bepaalde principes, niet alleen bij balverlies, maar vooral bij balbezit. Deze zoneprincipes worden in zijn totaliteit tijdens 11 tegen 11 toegepast. Uit deze zoneprincipes worden de teamtactics afgeleid waarvan er een aantal in 5-5 en 8-8 worden aangeleerd. 

 

Opleidingsvisie Fun en Formatie

In onze opleiding bieden we veel “ leuke” leermomenten aan. Deze gaan van spelplezier over trainingsplezier naar competitieplezier. Plezier ( FUN ) hebben in voetbal ondersteunt het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van de jeugdspeler tot een betere voetballer. Onze uitgangspunten in ons opleidingsproces zijn gericht naar een einddoel ( wat moet een 17 jarige “ kunnen” op het einde van zijn jeugdopleiding, en hoe gaan we dit bepalen op technisch , tactisch, mentaal en fysiek vlak ?  ) Dit alles in wedstrijdgerichte trainingen, volgens de MIM methode ( wedstrijdvorm, tussenvorm, wedstrijdvorm ) en gegoten in een methodische opbouw door veel herhalingen en tussentijdse evaluatie van de doelstellingen.

Dit alles rekening houdend met de typische leeftijdskenmerken op motorisch en psychologisch vlak, afhankelijk van de groeiontwikkeling en de rijpheid

Intern Reglement

Laatste aanpassing: 31 januari 2021

 Intern reglement

Algemeen

Plezier, vriendschap, competitiviteit , progressie en een gezonde geest in een gezonde lichaam zijn de leidmotieven van onze club.

De spelers kunnen in geval van mengingsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de respectievelijke jeugdcoördinatoren indien een voorafgaand gesprek met de betrokken jeugdtrainer en /of afgevaardigde geen oplossing opleverde. De Jeugdcoördinator kan de partijen uitnodigen om te worden gehoord.

Geen onnodige waardevolle voorwerpen ( GSM, horloge, sierraden,… ) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de training of wedstrijd. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

In geval van het teveel of tekort aan spelertjes in een ploeg neemt de club onderstaande maatregelen in volgorde van voorkeur teneinde zoveel mogelijk spelertjes te laten voetballen en bij te leren. :

Doorschuiven : met akkoord van trainers, J.C. ouders en spelers kan een speler die het aankan een jaar hoger spelen, Laten zakken kan niet.

Beurtrol met spelertje die het aankunnen : met akkoord en evaluatie van trainer en J.C. kunnen spelertjes die het aankunnen om beurten een wedstrijd spelen met de ploeg van een jaartje ouder indien hier een tekort is.

Splitsen van te grote groepen met als streefdoel om 2 homogene ploegen te creëren volgens hun niveau

Het wordt sterk aangeraden om meisjes binnen onze club 1 jaar lager te laten spelen dan hun leeftijd. Er wordt gezorgd voor aparte kleedkamers bij thuis en uitwedstrijden.

Spelers die bij regelmaat het reglement overtreden kunnen door het bestuur van K. STEENOKKERZEEL VO worden ontslagen en zijn dan niet meer welkom op onze club.

 

Gedrag en leefregels tijdens de trainingen

Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld aan de trainer omwille van mogelijke impact op de trainingsvoorbereidingen van de trainer. In geval dat de speler niet kan trainen of veel te laat is op training, kan deze speler uitgesloten worden voor een wedstrijd indien er een teveel aan spelertjes is. Dit is GEEN straf voor dit spelertje maar moet degenen stimuleren die wel al de trainingen hebben meegemaakt voor de wedstrijd.

Op woensdag wordt info overhandigd i.v.m. de wedstrijd van het komende weekend via Whatsapp, mondeling of via prosoccer . Het is de trainer die bij de laatste training beslist wie mag deelnemen. Het aanduiding bord in de kantine bevat eveneens steeds de laatste up-to-date info i.v.m. de wedstrijd.

Eventuele last minute annuleringen van trainingen of wedstrijden om wille van weersomstandigheden worden de dag zelf door de afgevaardigde of trainer verwittigd via SMS of telefoon of prosoccer. Deze beslissing wordt enkel en alleen door JO of TVJO genomen.

Elke speler is minimaal 10 minuten vóór het begin van de training aanwezig op de club.

De speler brengt zijn persoonlijke bal ( verkregen van de club) mee naar de training. Er wordt geen bal meegenomen naar de wedstrijd.

Anderstalige spelers moeten tijdens de trainingen en wedstrijd Nederlands praten. Het gebruik van de Nederlandse taal bevordert de sportieve en algemene integratie.

Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar zijn trainer en afgevaardigde op het veld of kleedkamer afhankelijk van de afspraak, zodanig dat hun aanwezigheid kan gecontroleerd worden.

Het is een verplichting om vanaf U10 voor elke speler om na de training een douche te nemen. Dit niet alleen om het groepsgevoel te stimuleren maar ook om hygiënische redenen. Dit onder toezicht van trainers en afgevaardigden. Vanaf U 9 zijn de ouders niet meer toegelaten in de kleedkamers.

 

 Gedrag en leefregels tijdens wedstrijden.

Indien nog niet ingeschreven bij de KBVB mogen er geen wedstrijden worden gespeeld omwille van verzekering. Voor inschrijvingen kan me zich steeds wenden tot jeugdcoördinator of TVJO tijdens de trainingen.

Afwezigheden voor de weekendwedstrijden worden ten laatste gemeld tegen donderdagavond aan trainer of afgevaardigde. Hierdoor kan er nog een alternatief uitgewerkt worden met eventueel andere ploegen.

De spelertjes moeten de avond voor de wedstrijd op tijd in bed. De nachtrust van de spelers is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken.

Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in de clubtraining en met sportzak van de club. Dit geeft een extra imago aan onze club. Dit zal streng opgevolgd worden door trainer en afgevaardigde.

Elke speler groet zijn trainer en afgevaardigde bij aankomst en vertrek in de club.

Bij het te laat komen tijdens een wedstrijd begint het spelertje op de bank. Ook al is het meestal de schuld van de ouders, zij moeten dan ook maar meer verantwoordelijkheid nemen op dik vlak.

De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en wedstrijdbespreking.

De spelers zijn het visitekaartje e nuithangbord van onze club; Zij brengen de naam van de club in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten; Respect naar andere spelertjes, trainers en zeker de scheidsrechter dragen we heel hoog in het vaandel bij KSVO.

Tijdens de rust geeft de trainer per spelertje  aan welke de goede punten waren, welke de mindere en waar het spelertje moet op letten voor de volgende quarter of helft. Frustraties van spelertjes noch trainer zijn hier aan de orde.

Als de speler klaar is wacht hij in de kleedkamer tot de andere spelertjes van zijn groep klaar zijn. De trainer geeft nog wat tips en tricks mee  ( zonder de ouders erbij ) In groep begeven de spelers zich dan naar het veld voor de wedstrijd en naar de kantine erna.

Elke speler krijgt na de wedstrijd nog iets te drinken.

Tijdens tornooien nuttigen de spelertjes geen vettige spijzen tussen de wedstrijden. Eventueel zelf sandwiches en fruit voorzien.

Tornooien ( april en mei ) bestaan uit meerdere wedstrijden en kunnen tot een halve dag en langer duren. Daar de club niet verantwoordelijk is voor de opvang van de spelertjes tussen de wedstrijden in, wordt gevraagd aan de ouders om begeleiding te voorzien.

Houd de kleedkamer proper ! vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt.

Het dragen van voetbalschoenen in de kantine is niet toegelaten.

 

Specifieke gedragsregels voor Ouders

De ouders worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier ( juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij,… ) voor alle jeugdspelers te supporteren.  

Ouders zijn geen trainers en dus kan de coaching alleen van de trainers komen. Er mogen dus GEEN voetbaltechnische richtlijnen gegeven worden aan de spelertjes tijdens de wedstrijd.

Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sport educatieve karakter op de helling zetten. Enkel de trainer kan op een RUSTIGE eventuele vergissingen melden aan de scheidsrechter en dus NIET de ouders noch spelertjes.

Het belonen van de jeugdspelertjes voor de geleverde prestaties ( premie voor doelpunten etc.. ) worden ten zeerste afgeraden. Dit is in strijd met een groepssport.

De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de jeugdspeler op tijd komt en te verwittigen in geval van afwezigheid op training en wedstrijd  ( vóór donderdagavond )

De ouders blijven bij de thuiswedstrijden achter de omheining. Enkel de trainers en afgevaardigden mogen op het veld staan.

Om het respect tussen de spelers en trainer te ondersteunen, helpen de ouders door geen beslissingen van de trainer i.v.m. opstelling of wedstrijdactiviteiten in twijfel te trekken in aanwezigheid van de spelers. Hiervoor kan indien nodig een onderhoud met trainer, afgevaardigde of JC gevraagd worden.

 

 

Contact

Rudi Mommaerts TVJO