K. Steenokkerzeel Vlug-Op
Club 2660

Missie en Visie

Laatste aanpassing: 22 apr 2021

Missie K.Steenokkerzeel VO

K.Steenokkerzeel Vlug Op wil zo veel mogelijk voetbalplezier aanbieden aan alle kinderen uit de omgeving en dat binnen een kwalitatieve omkadering waarin kinderen niet alleen hun sportieve maar ook hun sociale of karakteriële vaardigheden ten volle kunnen ontplooien. Bij K.Steenokkerzeel VO staat het kind en zijn/haar vorming steeds centraal. Wij willen deze ambitie verder uitbouwen, K.Steenokkerzeel VO streeft ernaar om zijn talentvolle jeugdspelers zo veel mogelijk te laten doorstromen naar het eerste elftal.

Visie K.Steenokkerzeel VO

Het kind staat centraal in de opleiding. De wedstrijden en de trainingen zijn er voor de spelers en niet voor de ouders of voor de trainer. Winnen is belangrijk ….maar nooit ten koste van de opleiding of ontwikkeling van het kind. Zo word absoluut niet op resultaat gespeeld en krijgt ieder kind gelijke kansen. Daarom werd ook de panathlon verklaring (rechten van het kind) ondertekend door alle trainers. De opleiding van jonge voetballers is een cruciaal aspect binnen onze vereniging, de jeugd is de toekomst! K.Steenokkerzeel VO wil iedere jeugdspeler gelijke kansen bieden en dit ongeacht zijn/ haar kwaliteiten. We staan er dan ook borg voor dat onze jeugdspelers zo degelijk mogelijk opgeleid en opgevoed worden en dit door , waar mogelijk , gediplomeerde of ervaren trainers. Bij de start van onze kleinste spelertjes ligt de nadruk vooral op het meester worden van de bal. Tevens willen we de spelertjes op een aangename manier kennis maken van alle facetten van het voetbal. Op latere leeftijd streven we er naar om op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen en moet plezier en prestatie een geheel vormen.

Het kind staat centraal. Een goede jeugdopleiding en werking is opgebouwd op twee pijlers. Deze twee pijlers worden al jaren gehanteerd door de KBVB en met succes. Ten eerste hebben we het ludieke aspect FUN en als tweede de voetbalopleiding dat we als FORMATION beschrijven.

Het FUN Aspect

‘trainer’ , wanneer mogen we een matchke spelen? Deze vraag zal elke jeugdtrainers wel bekend in de oren klinken. Het geeft eigenlijk aan hoe plezant een kind het spelen van een wedstrijd wel vindt. Deze vraag betekend echter ook dat we veel aandacht gaan besteden aan het inlassen van wedstrijdvormen, met bijhorend de juiste coaching. Het kind wil uiteraard altijd wel winnen, maar de uitslag na een wedstrijd vergeten ze snel. Of ze nu gewonnen of verloren hebben, het maakt eigenlijk niets uit, als ze maar plezier gehad hebben.

Het FORMATION Aspect

Iedere jeugdspeler heeft het recht om van een doelgerichte opleiding te kunnen genieten. Dit betekend dat de leerdoelstellingen aangepast zijn aan de ontwikkelingsfasen van de jeugdspeler. Hiervan wordt een onderscheid gemaakt tussen het aanleren van de basistechnieken en –tactieken en het functioneren in teamverband. Het doelgerichte leerproces start vanaf 7a8 jaar. Vanaf deze leeftijd moet men veel aandacht besteden aan het aanleren , verbeteren en het automatiseren van basistechnieken en –tactieken in wedstrijdechte omstandigheden, los van spelsystemen en collectieve opdrachten. Vanaf 12 jaar denkt de jeugdspeler abstracter en kan hij/zij collectieve opdrachten tot een goed einde brengen. Vanaf deze leeftijd moet men aandacht besteden hoe een speler zich individueel maximaal kan ontwikkelen binnen een bepaald spelconcept.

Respect en Fairplay K.Steenokkerzeel VO

Wat zeker thuis hoort in de missie en visie van K.Steenokkerzeel Vo is respect en fairplay.

Respect

 • respect voor de club, de trainers, de afgevaardigde
 • respect voor het bestuur, medespelers,….
 • respect voor de scheidsrechter en de tegenstander
 • respect voor het materiaal

Fairplay

dit sluit aan bij de KBVB pricipes van FAIRPLAY met haar 10 deelpricipes:

 1. Speel sportief
 2. Speel steeds om te winnen maar wees waardig in uw verlies
 3. Volg de regels van het spel
 4. Respecteer tegenstanders, ploegmaats, scheidsrechters, officiële, trainer, afgevaardigden, vrijwilligers en supporters.
 5. Eer de mensen die de goede nam van het voetbal verdedigen.
 6. Promoot het voetbal, ook het meisjesvoetbal.
 7. Verwerp, corruptie, drugs, racisme, geweld en andere gevaren voor de populariteit van onze sport.
 8. Help andere om aan deze verleidingen te weerstaan.
 9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de haak.
 10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal.

Besluit

K. Steenokkerzeel Vlug Op wil zo veel mogelijk voetbalplezier aanbieden aan alle kinderen uit de omgeving en dat binnen een kwalitatieve omkadering waarin kinderen niet alleen hun sportieve maar ook hun sociale of karakteriële vaardigheden ten volle kunnen ontplooien. Bij K. Steenokkerzeel Vlug Op staat het kind en zijn/haar vorming steeds centraal.

Het kind staat centraal

Het kind staat centraal in de opleiding. De wedstrijden en de trainingen zijn er voor de spelers en niet voor de ouders of voor de trainer. Winnen is belangrijk maar …. nooit ten koste van de opleiding. Zo wordt absoluut niet op resultaat gespeeld en krijgt ieder kind speelkansen in de jeugdploegen. Alle kinderen zijn bij ons welkom.
Voetbal is een spel en moet plezant zijn. Al spelend leren moet de doelstelling zijn van elke trainer en in het bijzonder van de allerkleinsten. Fun staat centraal. Een kind dat niet graag naar training komt, is ook niet gemotiveerd om te leren. Wensen we “FUN” op de trainingen dan moeten de trainingen ook aangepast zijn aan het niveau van het kind.

Binnen de jeugdopleiding streven we ernaar om een optimale jeugdopleiding aan te bieden via de inzet van gekwalificeerde jeugdbegeleiders, ondersteund door een gekwalificeerde Jeugdcoördinator en met een goed uitgewerkt jeugdopleidingsplan als leidraad.

De kwalitatieve opleiding moet borg staan voor een goede doorstroming naar het 1ste elftal. We streven ernaar om zoveel mogelijk jeugdspelers te laten doorgroeien naar het 1ste elftal en proberen op die manier ons 1ste elftal hoofdzakelijk met eigen jeugdspelers samen te stellen.

Naast een goede voetbalopleiding wensen we ook veel aandacht te besteden aan de opvoeding van de kinderen. De opvoeding in onze club moet een verlengstuk zijn van de opvoeding thuis en van op school. Discipline, beleefdheid, orde en netheid,… zijn noodzakelijke attitudes om goede prestaties en een kwaliteitsvolle opleiding mee te geven. En ter versterking van de algemene clubvisie moeten ook onze jeugdploegen op het terrein als vaandeldragertjes van onze missie steeds fairplay uitstralen.

We hechten veel belang aan de uitbouw van een sociaal netwerk en zorgen ervoor dat kinderen zich thuis voelen in hun club. Daarom organiseren we voor onze jongeren ook diverse niet-voetbal activiteiten.

Rudi Mommaerts

TVJO

K.Steenokkerzeel VO